Newman - mailutskick och eventhantering

Newman är modulen i Brand Management Center för digital kommunikation med befintliga och presumtiva kunder e.t.c.

Ladda ner produktblad

Vill du bli kontaktad?

Lämna dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss.

Namn
Företag
Telefon
E-postadress
Meddelande
Skicka

Newman består av verktygen Newsletter och Event som båda bygger på en gemensam kontaktdatabas. Denna kan antingen hanteras i systemet eller synkroniseras med ett CRM-system.

Newsletter används för att gör olika typer av mailutskick, t.ex. nyhetsbrev, pressreleaser eller vanliga mail för att säkerställa att de följer organisationens grafiska profil.

I verktyget Event hanteras eventinbjudningar med tillhörande webbplats, anmälningsformulär och utvärderingsformulär.

Mallbaserade mailutskick

Alla mailutskick baseras på mallar som beskriver hur mailet ska se ut. Mail kan göras personliga med t.ex. en bild på avsändaren. Själva mai­let kan dessutom anpassas till mottagaren genom att personens uppgifter taggas i texten. Tidigare utskick kan kopieras för att återanvända texter och göra ändringar inför ett nytt utskick.

Alla mail skickas exklusivt till respektive mottagare vilket betyder att den­ne inte kan se om det bara skickats till henne eller till exempelvis 10 000 personer.

Efter att ett utskick gjorts visas detaljerad statistik över t.ex. hur många som läst mailet och hur många som klickat på respektive länk.

Enkel eventhantering

När ett nytt event läggs upp kan man på några få minuter skapa en hel webbplats med information om en planerad aktivitet. Man kan dessutom lägga upp flera aktiviteter med olika datum och platser på samma event (t.ex. om man har ett möte i Stockholm och ett i Göteborg).

Eventen är mallbaserade, och mallarna kan förutom layout och upplägg för webbplatsen även innehålla förslag på lämpliga texter, anmälningsformulär, utvärderingsformulär, mailmallar för inbjudan, anmälningsbekräftelse och inbjudan att fylla i utvärderingen.

När man lagt upp ett event anger man också ett datum för när inbjudan ska skickas ut och vilka som ska få bjuda in personer till eventet. Alla användare som kan bjuda in personer kan göra det fram till dess att inbjudan skickas, vilket sker med automatik vid den tid som angivits.

I systemet kan man se vilka som anmält att de kommer, vilka som tackat nej och vilka som ännu inte svarat. Man kan även addera deltagare manuellt.

Dagen före en aktivitet kan systemet automatiskt skicka ut en påminnelse till dem som anmält sig. Efter aktiviteten kan man markera vilka personer som närvarade och skicka ut en inbjudan att svara på utvärderings[-]frågor. Resultatet av utvärderingen kan visas uppdelat på respektive aktivitet.