AdLab - skapa trycksaker i dynamiska mallar

AdLab är ett verktyg i Brand Management Center som kan hjälpa organisationens personal eller återförsäljare att producera annonser och trycksaker som följer organisationens riktlinjer för grafisk produktion. Systemet är helt webbaserat och kräver ingen installation hos klienten.

Ladda ner produktblad

Vill du bli kontaktad?

Lämna dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss.

Namn
Företag
Telefon
E-postadress
Meddelande
Skicka

Mallbaserad produktion

Trycksaker som skapas i AdLab baseras på mallar som definierar layout och textformatering i den PDF-fil som skapas. Mallarn kan antingen ha fasta format eller vara dynamiska i sitt format vilket gör att samma mall kan användas till exempelvis olika spaltbredder, eller affischer i flera olika storlekar.

Inmatningsgränssnittet kan anpassas helt efter de förutsättningar som finns i mallen, så att det blir enkelt och intuitivt för användaren att skapa sin trycksak. Fältplacering och storlek återspeglar trycksaken, och val som görs kan påverka andra inmatningsfält i gränssnittet.

Kontroll över bilder och texter

Mallen kan styra vilka texter och bilder som får användas, eller om användaren fritt får välja bilder ur en bildbank eller tillåts ladda upp egna bilder. Mallens texter kan naturligtvis göras redigerbara så att användaren själv kan påverka trycksakens innehåll.

Skicka till tryck eller ladda ned

Färdiga PDF-filer kan direkt från systemet skickas till lämpligt tryckeri eller den tidning som annonsen ska publiceras i. Användaren kan naturligtvis också ladda ner filen för digital publicering eller utskrift på lokal skrivare.

Säkerställd kvalitet

Fördelarna med att arbeta med mallar i ett webbaserat system är flera. Dels säkerställs ett professionellt resultat när det gäller teknisk kvalitet på trycksaken. Mallen ser också till att grafiska riktlinjer följs utan att användaren behöver vara insatt i de regler som gäller för t.ex. färgval, logotypstorlek och typsnitt.

Mallen ger dessutom användaren ett inmatnings[-]gränssnitt som hjälper och leder henne i att skapa sin trycksak. Det krävs ingen grafisk kompetens eller erfarenhet av att jobba i grafiska applikationer.

Skapa egna mallar

I AdLab finns stöd för olika typer av mallar. Powerinit kan programmera mallar efter kundens önskemål. I programmerade mallar är möjligheterna väldigt stora att påverka både inmatningsgränssnitt och regelverk för trycksaken. Lite enklare mallar kan skapas direkt i systemet.